Wielki Piątek

02.04.2021

WIELKI PIĄTEK

Czytaj więcej...

NSP 2021

01.04.2021

Rozpoczęcie Narodowego Spisu Powszechnego 2021-04.01

Czytaj więcej...

Gmina Będków raport

31.03.2021

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Gmina Będków

Pobierz

Czytaj więcej...

biblioteka Będków raport

31.03.2021

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Gminna Biblioteka Publiczna im. Błażeja Stolarskiego

Pobierz

Czytaj więcej...

deklaracja 31.03.2021

31.03.2021

Deklaracja dostępności strony 31.03.2021

Deklaracja dostępności cyfrowejOświadczenie w sprawie dostępnościGmina Będków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://bedkow.com.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.W stosunku do strony http://bip.bedkow.com.pl przeprowadzono samo-cenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Intern Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa http://bip.bedkow.com.pl spełnia wymagania w 92%Status pod względem zgodności:Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:• brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.• linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.• brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.Informacje dodatkowe.1. Publikacja strony http://bip.bedkow.com.pl: 31.08.2020 r.2. Data ostatniej aktualizacji: 29.03.2021 r.3. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest Tomasz Grabski,4. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony Urzędu Gminy w Będkowie w siedzibie Urzędu Gminy.5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: 4472570106. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony email: admin@bedkow.eu7. Strona aktualizowana na bieżąco.8. Gmina dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.0.9. W menu "Strona Główna/Dane podstawowe" zawarte są dane teleadresowe instytucji.W stosunku do strony http://bedkow.com.pl przeprowadzono samo-cenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Intern Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa http://bedkow.com.pl spełnia wymagania w 87%Status pod względem zgodności:Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępnościtreści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznikdo ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionychponiżej:• brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osóbniepełnosprawnych.• linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierajątreści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.• brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.Informacje dodatkowe.10. Publikacja strony http://bedkow.com.pl: 31.01.2019 r.11. Data ostatniej aktualizacji: 26.03.2021 r.12. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest Tomasz Grabski,13. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony Urzędu Gminyw Będkowie w siedzibie Urzędu Gminy.14. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: 44725701015. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony email:admin@bedkow.eu16. Strona aktualizowana na bieżąco.17. Gmina dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność stronyinternetowe była na poziomie WCAG 2.0.18. W menu "Strona Główna/Dane podstawowe" zawarte są dane teleadresoweinstytucji.Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych• Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszaćsię po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.• Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych w zdecydowanejwiększości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik mapełną kontrolę nad swoją przeglądarką.• Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzonena stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwośćzmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA• Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były onezrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,• Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowanealternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych orazosób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.• Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osóbniewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA• Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe• Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.Procedura wnioskowaZgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego strony internetowej, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.Procedura skargowaW przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: https://rpo.gov.pl/Dostępność architektoniczna obiektów GminyUrząd Gminy Będków mieści się w dwóch lokalizacjach:1) Główna siedziba Urzędu – ul. Parkowa 3, 97-319 Będków. Zlokalizowana jest w budynku posiadającym parter oraz pierwsze piętro. Budynek ten pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na poziomie parteru, gdzie znajduje sięSekretariat, Kasa, Działalność Gospodarcza, Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Stanowiska do spraw Podatków, Księgowość . Na parterze mieści się również toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a przy Urzędzie Gminy wyznaczono specjalne, oznakowane miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku znajduje się dzwonek służący do przywołania pracownika Urzędu. Obiekt jest przyjaźnie nastawiony do wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.2) Budynek Hydroforni –,ul. Wł.St. Reymonta 12, 97-319 Będków - niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt jest przyjaźnie nastawiony do wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Czytaj więcej...

26.03.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rozpoczęcia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla terenów położonych we wsiach: Kalinów, Teodorów i Prażki w gminie Będków

Czytaj więcej...

zdjecia

24.03.2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Będków o naborze wniosków na dofinasowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Będków w roku 2021 Wniosek o azbest

Czytaj więcej...

Informacja o dyżurach  w związku z wypełnianiem wniosków obszarowych.

16.03.2021

Informacja o dyżurach w związku z wypełnianiem wniosków obszarowych.

Informacja o dyżurach  w związku z wypełnianiem wniosków obszarowych.

Czytaj więcej...

konkurs

12.03.2021

Konkurs

Przypominamy o Konkursie Gminnym i zapraszamy do udziału Informujemy, że termin nadsyłania zdjęć swoich prac zostaje wydłużony do 16 marca 2021r. (wtorek)

Czytaj więcej...

11 marca

11.03.2021

Dzień Sołtysa - 11 marca

Czytaj więcej...

Aktualności

zdjecia

10.03.2021

ARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat

Czytaj więcej...
8 marca

08.03.2021

8 marca - Dzień Kobiet :)

Czytaj więcej...
komunikat

09.03.2021

Marcowe propozycje KRUS dla dzieci

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xi-konkurs-plastyczny-2021/?fbclid=IwAR02I_qaB28DpecVbSJz2kD297vQc3UGWM81loeoygE7GoEgduczgd4l654https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/juz-drugi-raz-dobrze-sie-czuje-gdy-o-bezpieczenstwie-rymuje/

Czytaj więcej...
komunikat

24.02.2021

Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Będków z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Będków na 2021 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Wyniki konkursu ofert Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Będków z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Będków na 2021r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Czytaj więcej...
uchwała

22.02.2021

Uchwała nr XX/157/21 Rady Gminy w Będkowie z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wyboru dzierżawcy w celu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas oznaczony 15 lat.

Uchwała nr XX/157/21 z dnia 15 lutego 2021r.

Czytaj więcej...
zdjecia

19.02.2021

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka