Rusza pomoc na inwestycje w lasach prywatnych – informuje ARiMR

25.11.2021

Rusza pomoc na inwestycje w lasach prywatnych – informuje ARiMR

W poniedziałek 22 listopada 2021 r. ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków od zainteresowanych inwestowaniem w lasy. Pomoc dostępna w ramach „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020 i można się o nią starać do końca roku.Dofinansowanie jest przeznaczone dla posiadaczy lasów prywatnych i obejmuje inwestycje w drzewostany w wieku od 11 do 60 lat, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.Wsparcie przyznawane jest do powierzchni, na której realizowane są konkretne inwestycje i można je otrzymać na: przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez: wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie – gdy średni wiek gatunku dominującego w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 50 lat; dolesienie luk w drzewostanie – gdy średni wiek gatunku dominującego wynosi od 21 do 60 lat; zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu – gdy średni wiek gatunku dominującego w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 60 lat; założenie remizy – wprowadzenie na danym obszarze (ogrodzonym i o powierzchni co najmniej 10 arów) gatunków i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku dominującego mieści się w przedziale od 30 do 60 lat; czyszczenie późne – cięcia pielęgnacyjne wykonane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku dominującego mieści się w przedziale od 11 do 20 lat; zabiegi ochronne przed zwierzyną: ogrodzenie remizy; zabezpieczenie drzewek osłonkami czy repelentami – w przypadku przebudowy składu gatunkowego czy zróżnicowania struktury drzewostanu.   Warto podkreślić, że w obecnym naborze rozszerzony został zakres przyznawania pomocy na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu poprzez dolesienia luk w drzewostanach uszkodzonych nie tylko w wyniku procesu chorobowego – tak jak było w poprzednich naborach, ale także zniszczonych przez szkodniki, zwierzynę lub ekstremalne warunki pogodowe.Wysokość pomocy jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Waha się od 8,82 zł za metr bieżący w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m, do ponad 14 tys. zł/ha za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12°. Wnioski o przyznanie wsparcia będzie można składać do końca bieżącego roku we właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę właściciela lasu biurach powiatowych Agencji. Dokumenty będzie można dostarczać także za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-IIa

Czytaj więcej...

drogi

24.11.2021

KOLEJNE INWESTYCJE DROGOWE ZAKOŃCZONE

* W ubiegłym tygodniu Rosocha.Środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim - 297 840, 30 zł.Środki z budżetu Gminy Będków - 224 544, 50 zł.Całkowity koszt inwestycji - 522 384, 80 zł.* W dniu wczorajszym Prażki.Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 201 433, 28 zł.Środki z budżetu Gminy Będków - 86 328, 56 zł.Całkowity koszt inwestycji - 287 761, 84 zł.Nie zwalniamy tempa :)

Czytaj więcej...

otwarcie

22.11.2021

Otwarcie Klubu Senior + w Będkowie

W dniu 15 listopada 2021r. odbyło się otwarcie Klubu Senior + w Będkowie z udziałem Wójta Gminy Będków Dariusza Misztala, Przewodniczącego Rady Gminy w Będkowie Jarosława Błocha, Starosty Tomaszowskiego Mariusza Węgrzynowskiego, Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego Janusza Ciesielskiego, Radnego Rady Powiatu Tomaszowskiego Jana Balcerka, Kierownik GOPS Bogdy Łągwy, Skarbnika Gminy Anny Bijoch, Referenta ds. inwestycji Moniki Pająk, koordynatora Klubu Senior + Agnieszki Abratkiewicz oraz członków Klubu Senior +Był tort, gratulacje i co najważniejsze ogromna radość i zadowolenie seniorów Wójt Gminy Będków zaznaczył, że data otwarcia nie jest przypadkowa, gdyż 14 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Seniora, z tej okazji złożył serdeczne życzenia.W każdym wieku i na każdym etapie życia potrzebujemy pasji, aktywności, kontaktu z otwartymi i życzliwymi ludźmi, taki właśnie cel przyświecał powstaniu Klubu, który uruchomiony został w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO "SENIOR+" NA LATA 2015-2020, ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Czytaj więcej...

sprzęt

16.11.2021

Przekazanie sprzętu dla OSP Będków

Miłym dopełnieniem pracowitej soboty było przekazanie na rzecz OSP Będków przez Wójta Gminy Będków Dariusza Misztala sprzętu i odzieży ochronnej: ubrania ochronnego na szerszenie (2szt.), detektora czterogazowego z zestawem akumulatorowym oraz defibrylatora - sprzęty te na pewno będą przydatne i dobrze wykorzystane podczas akcji ratowniczych:)

Czytaj więcej...

wymiana lamp

16.11.2021

Wymiana lamp oświetleniowych w ZSP w Będkowie

Sobota to dla uczniów dzień wolny od szkoły, ale nie dla druhów strażaków - dziękujemy OSP Będków za wymianę lamp oświetleniowych na sali gimnastycznej w naszej szkole :)

Czytaj więcej...

święto

12.11.2021

Obchody 103 Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Gminie Będków

Świętowanie odzyskania Niepodległości w naszej gminie rozpoczęliśmy wspólnie z naszymi wspaniałymi przedszkolakami, kontynuacją był apel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, podczas którego uczniowie zaprezentowali wzruszający program recytatorsko-muzyczny jednocześnie dostarczając wielu pozytywnych emocji. W dniu 11 listopada w Kościele Parafialnym została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, którą poprowadził Ksiądz Proboszcz Krzysztof Nowak, po mszy świętej Dariusz Misztal Wójt Gminy Będków wygłosił przemówienie, w którym odniósł się do historii Polski i nieocenionej roli Kościoła w drodze do niepodległości Naszej Ojczyzny. Następnie wszyscy uczestnicy mszy świętej udali się przed pomnik pamięci gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze ku czci poległym za Polskę. Kwiaty składali: Dariusz Misztal Wójt Gminy Będków wraz z Jarosławem Błochem Przewodniczącym Rady Gminy w Będkowie i Księdzem Proboszczem Krzysztofem Nowakiem, Martyna Wojciechowska Radna Rady Powiatu Tomaszowskiego i Jan Balcerek Radny Rady Powiatu Tomaszowskiego, Andrzej Szklarek Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Będkowie i Renata Rechcińska Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Będkowie wraz z młodzieżą szkolną, Adam Kawnik Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP i druhowie strażacy, Alina Walicka i Katarzyna Ozga opiekunki Szkolnego Koła Caritas w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie wraz z wolontariuszami.

Czytaj więcej...

akcja

09.11.2021

Akcja "OGRZEJ MIŁOŚCIĄ"

Nasi uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie wraz ze swoimi najbliższymi, nauczycielami oraz księżmi z naszej parafii ochoczo włączyli się w najnowszą inicjatywę łódzkiego Caritasu - akcję "Ogrzej miłością" polegającą na zbiórce odzieży najpotrzebniejszej w okresie jesienno - zimowym, tj. szalików, czapek, rękawiczek, kurtek. Zebrane dary dzięki wsparciu i uprzejmości Wójta Gminy Będków Dariusza Misztala zostały dowiezione do Caritasu Archidiecezji Łódzkiej i zostaną przekazane osobom najbardziej potrzebującym. Wszystkim darczyńcom oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie i realizację tej akcji składamy serdeczne podziękowania :)

Czytaj więcej...

informacja

05.11.2021

Urząd Gminy w Będkowie informuje, że w dniu 5 listopada 2021 roku wnioski o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć tylko do godziny 12.00. Powyższe spowodowane jest wdrożeniem rozwiązań technicznych umożliwiających wydanie dowodów osobistych zawierających odciski palców. Małgorzata Kąs - Zając Zastępca Kierownika USC w Będkowie

Czytaj więcej...

informacja

25.10.2021

Podpisanie umowy na dotację dla naszej parafii

W dniu dzisiejszym miało miejsce podpisanie umowy na dotację z Urzędu Marszałkowskiego dla naszej parafii na kwotę 75 000 zł

Czytaj więcej...

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że 19.10.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pozycja 4688 zostało opublikowane Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim uchylające Rozporządzenie nr 1/HPAI/2021 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zapobiegania wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu tomaszowskiego. Rozporządzenie to zniosło restrykcje w obrocie i utrzymaniu drobiu.

25.10.2021

Informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że 19.10.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pozycja 4688 zostało opublikowane Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim uchylające Rozporządzenie nr 1/HPAI/2021 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zapobiegania wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu tomaszowskiego. Rozporządzenie to zniosło restrykcje w obrocie i utrzymaniu drobiu.

Czytaj więcej...

Aktualności

spotkanie

20.10.2021

Szczepimy się z OSP

Komendant PSP w Tomaszowie Mazowieckim st. bryg. Krzysztof Iskierka wraz z Wójtem Gminy Będków Dariuszem Misztalem odwiedzili jednostkę OSP w Sługocicach, która jako jedyna z naszej gminy i jedna z osiemnastu jednostek OSP w powiecie tomaszowskim włączyła się do promocji szczepień w ramach akcji "Szczepimy się z OSP".Serdeczne podziękowanie dla Komendanta PSP w Tomaszowie Mazowieckim st. bryg. Krzysztofa Iskierki za wspieranie naszych druhów. 

Czytaj więcej...
   Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

18.10.2021

Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników.Zaliczki będą wypłacane na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wyniosą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat.Agencja wszelkie środki przekazuje wyłącznie na konta, które zostały wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. Zachęcamy rolników oczekujących na wypłatę zaliczek, aby sprawdzili, czy ARiMR posiada właściwe dane w tym zakresie. Jeżeli numer konta będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji. Wszelkie zmiany dotyczące numeru rachunku należy zgłaszać do biur powiatowych ARiMR.Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast od 1 grudnia br. rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW. W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 15,63 mld złotych. Natomiast cały budżet na płatności obszarowe z PROW za 2021 r. wynosi nieco ponad 3 mld zł.

Czytaj więcej...
informacja

18.10.2021

Informacja o kontrolach w gospodarstwach mleczarskich

Informacja od Inspekcji Weterynaryjnej

Czytaj więcej...
informacja

15.10.2021

INFORMACJA

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Czytaj więcej...
życzenia

14.10.2021

Dzień Edukacji Narodowej

Najserdeczniejsze życzenia :)

Czytaj więcej...
informacja

13.10.2021

Profilaktyka Raka Piersi

Informacja dotycząca profilaktyki raka piersi

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka